KELLER Nieuwsbrief

Communicatie wordt steeds belangrijker. Zowel tussen producten als tussen mensen. Met onze nieuwsbrief ontvang je iedere twee maanden kort en krachtig KELLER nieuws.

Water, we blijven ermee stoeien

1 120220204 0000Te veel is niet goed, maar te weinig ook niet

Water. Als het teveel is, hebben we een probleem, maar als het te weinig is, ook. Daar komen de waterschappen om de hoek. En daar komen we KELLER vaak tegen. We waren nieuwsgierig wat dat in de praktijk betekent.

Waterschappen dus. Daarvan hebben we er maar liefst 21 in ons land. Die hebben een fikse hoeveelheid taken, ze zorgen voor de aanvoer en afvoer van water, het zuiveren van rioolwater, het lozen van gezuiverd water en soms ook voor het onderhoud van waterkeringen zoals dijken en duinen en het beheer van wegen en vaarwegen. Bij een aantal van die waterschappen zorgen de sensoren van KELLER voor de meting van het grondwaterniveau. Zo ook bij Waterschap De Dommel, dat zorgt voor het waterbeheer in Midden-Brabant. En wij mochten op bezoek om te horen wat de sensoren van KELLER daar nou precies doen.

Twee medewerkers die vooral in het veld de ervaring hebben met de producten van KELLER zijn Ton Spanjers, hij zorgt voor de monitoring en Marc van Kasteren die voor de integrale ondersteuning van de meetnetten zorgt. “Wij zorgen voor de monitoring van de riolering, het oppervlaktewater en het grondwater. Onze meetnetten zijn behoorlijk vooruitstrevend”, zegt Marc.

1 20220204 0010Alles staat in verbinding
Het is een hele opgave om ervoor te zorgen dat je het overtollige water - dat we vaak in de winter over en langs ons heen krijgen - opslaat voor de tijden dat er tekorten zijn. Marc: “We werken met meetnetten om de beregening én de verdroging te meten. En daarop te anticiperen. Daarmee wordt bijvoorbeeld ook het beleid gemaakt voor de besproeiing voor de boeren. In een gebied moet alles met elkaar samen kunnen werken. We willen dynamisch kunnen inspringen op waar er te veel water is en waar te weinig. Maar ook de kwaliteit van het water in de verschillende waterlopen wordt door ons gemonitord. Daarvoor meten we zuurstof, pH en temperatuur.”

“De hydrostatische lagen in ons verzorgingsgebied worden opnieuw bekeken voor een nieuw basis meetnet dat als primaire meetnet van het grondwater dient. We hadden tot voor kort allemaal losse projecten die we nu met software aan elkaar hebben geknoopt. Daarbij hebben we veel meetpunten overgenomen van de bestaande projecten, maar we hebben ook een aantal nieuwe punten gekozen.”

Online meten
Al die losse projecten zijn nu dus online en met elkaar verbonden. “Al in 2011 zijn we geleidelijk aan overgestapt naar online meten, destijds met behulp van GSM2 en begin 2021 zijn er 214 loggers vervangen door de ARC1. De laatste offline sensoren hebben we nog maar kort geleden vervangen. We hebben nu al een uitgebreide historie waarmee we een verband kunnen aantonen tussen neerslag en de waterstand.” Marc lacht: “Voer voor hydrologen! Vorig jaar hadden we een periode met extreme regenval, maar een maand later was er niets meer van te zien in de peilingen. Terwijl het op andere plekken juist heel lang merkbaar was.”

Sowieso is er een verschil tussen de data die de heren zelf graag ontvangen. “De ruwe data zijn voor ons bedoeld en voor de hydrologen worden de gegevens bewerkt of in ieder geval voorzien van commentaar.”

Als we een peilbuis hebben opgezocht, zien we een 36XiW sensor en een ARC1 logger gemonteerd. Op een bijzondere manier, want er wordt ook nog twee keer per jaar handmatig gemeten. “We doen dat als controle. Als er dan een drift is, kunnen we de sensor kalibreren. Met een handige constructie hangen we de sensor naast de peilbuis waardoor je geen verstoring krijgt bij het handmatig meten.” Aan alles is te merken dat ze hier voor nauwkeurigheid gaan.

1 nieuwe autoSensoren en loggers
KELLER blijkt al lang in gebruik te zijn bij De Dommel. “De datacommunicatie moet aan hele hoge beveiligingsnormen voldoen. Omdat we een overheidsinstelling zijn, worden er strikte regels gehanteerd. De ARC1-loggers van KELLER kunnen daaraan voldoen. We hebben destijds de communicatie via GSM2 opgezet. Op advies van KELLER zijn we nu direct overgestapt naar 4G, en dat hadden we binnen twee maanden voor elkaar. Het is echt een goed gevoel dat KELLER echt achter het product en de toepassing gaat staan. Je plugt in, en ziet direct wat je nodig hebt. Heel werkbaar en heel overzichtelijk. Niet alleen voor ons, maar ook voor een ander, want als wij zelf uit zouden vallen, kan een ander er ook mee werken. De ondersteuning die we krijgen, is echt veel waard.”

De werkweek
Op maandagochtend neemt het team de rapportages van het weekend door en wordt de rest van de week ingepland. “De rest van de week zijn we eigenlijk op pad”, vertelt Ton. Met stoere voertuigen, want het werk bevindt zich vaak op locaties waar een 4x4 aangedreven voertuig geen overbodige luxe is. “Het is belangrijk dat we een herkenbaar voertuig hebben, met scooplichten, zodat iedereen ziet dat wij aan het werk zijn. En dat kan heel divers zijn, bijvoorbeeld als we een duiker moeten plaatsen, is het wel fijn dat we herkenbaar zijn.”

Marc vertelt over de enorme hoeveelheid meetpunten in het meetnet: “We hebben wel zo’n 750 meetpunten. Twee keer per jaar moeten alle meetpunten fysiek worden gemeten. We gaan altijd met zijn tweeën op pad want in de praktijk kunnen de omstandigheden heel lastig zijn. Bijvoorbeeld bij een stuw kan een meetpunt op grote hoogte zitten en je weet vooraf niet wat je tegen komt in het veld. De gebiedseigenaren zijn verantwoordelijk voor de goede bereikbaarheid en werkbaarheid van de locatie, maar je moet zelf de verantwoordelijkheid nemen. Daarom zijn we allemaal VCA-gecertificeerd en we geven ook advies aan de beheerder of eigenaar van de locatie.”

Combinatie van vaardigheden
Van origine is Marc procestechneut. “Dat helpt mij bij het interpreteren van de data. “Ik kijk heel analytisch en zie snel waar er iets bijzonders aan de hand is. De combinatie van gebiedskennis en analytische vaardigheden is belangrijk.” Vooral waar de metingen cruciaal zijn, dus bij de beregenings- en verdrogingsmetingen, worden de sensoren van KELLER toegepast. “Die hebben de benodigde betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. Op sommige punten hebben we vochtproblemen en de communicatie luistert heel nauw, dan is de betrouwbaarheid extra van belang.”

“We zorgen eigenlijk voor alles wat met de waterhuishouding te maken heeft, behalve voor dijken. Voor het basismeetnet beoordelen we ook de aanleg van nieuwe meetpunten. Daarbij moeten we op locatie gaan kijken of de gedachte plek uitvoerbaar, bereikbaar en toegankelijk is. Dat zijn zaken die je nu eenmaal echt niet van achter een bureau kunt beoordelen.”

1 20220204 0009Bewuste keuze
Ook functioneel beheerder Janneke van den Broek - van den Besselaar wil graag toelichten waarom ooit voor KELLER werd gekozen. “Alle aangeschafte type KELLER loggers - DCXAA, GSM2 en de ARC1, hebben hun kwaliteit en duurzaamheid gedurende de jaren wel bewezen. Toen wij volledig over gingen naar een online meetnet, hebben we de offline DCXAA loggers, die wij tussen 2006 en 2010 aangeschaft hebben, geschonken aan natuurbeherende instanties in ons gebied. Tot op de dag van vandaag meten deze nog steeds grondwaterstanden.”

“Ook het contact met KELLER gaat soepel, de lijntjes zijn kort, dus problemen worden snel opgepakt en waar nodig zelfs op locatie opgelost. Martijn schuwt er niet voor terug om tot zijn enkels in de modder te staan om problemen op te lossen. En lukt dat niet, dan worden afspraken gemaakt, die daadkrachtig en snel opgepakt worden. Martijn is erg kundig en direct, je weet precies wat je aan hem hebt.”

Nieuwsbriefarchief