KELLER Nieuwsbrief

Communicatie wordt steeds belangrijker. Zowel tussen producten als tussen mensen. Met onze nieuwsbrief ontvang je iedere twee maanden kort en krachtig KELLER nieuws.

Geen aannames a.u.b. - Eerst meten, dan handelen

20201102 0002Bij een monumentaal complex van enige omvang is het van belang dat je doordacht bezig bent met onderwerpen die extreme invloed hebben op de toekomst van het complex. En als het onderwerp de fundering betreft, dan is dat logischerwijs de basis van alles. Extra doordacht dus!

In Den Helder staat een aantal monumenten met bijzondere historische waarde: al in 1811 gaf Napoleon Bonaparte opdracht tot de bouw van de oudste gebouwen van de voormalige marinewerf Willemsoord. Vandaag de dag omvat het defensieterrein tientallen panden met onder andere een aantal rijksmonumenten. Het beheer van deze gebouwen valt onder de verantwoordelijkheid van het Rijksvastgoedbedrijf. Daar werkt Henry Silooy op de afdeling Expertisecentrum Techniek met als aandachtsgebied Ondergrondse Infrastructuur. Hij is verantwoordelijk voor een pilotproject waarbij het grondwaterniveau op het terrein langdurig wordt gemonitord.

20201102 0007Aanleiding
“Op het terrein waren vraagtekens over het grondwater. Men had last van vochtige gebouwen, sommige bomen op het terrein hadden het zichtbaar zwaar. Maar wat precies de oorzaak was, kon niet direct worden vastgesteld. Er werd onderzoek gedaan naar de grondwaterstand en de fundering. Het advies na dat onderzoek was de complete drainage te vervangen.” Dit advies landde op het bureau van Henry met een aangehechte vraag: ‘is dit verstandig?’. Henry heeft een achtergrond in bodemonderzoek en hij besloot het probleem van vooraf aan uit te pluizen. Zijn conclusie? ‘We weten niet genoeg over de oorzaak om een dergelijk drastisch besluit te nemen.’ Hij startte in het najaar van 2019 met zijn zoektocht naar een manier om meer te weten te komen over de problematiek. Op die manier kwam het Rijksvastgoedbedrijf bij KELLER Nederland terecht en werden wij uiteindelijk geselecteerd om heel nauwkeurig in kaart te brengen wat er met het grondwaterniveau gebeurt. Een jaar later is de pilot in volle gang.

Pilot
Pilot, want Henry heeft nog wat andere terreinen waarop hij met nog twee andere systemen hetzelfde onderzoek wil gaan uitvoeren. De mogelijkheden voor het online monitoren van het grondwater kunnen ook op andere locaties een uitkomst blijken. Daarom is het goed om die verschillende mogelijkheden onder de loep te nemen. Deze specifieke pilot, in Den Helder, heeft een looptijd van vijf jaar en moet bijvoorbeeld antwoord geven op de vraag hoe het staat met de houten funderingspalen van de monumentale panden die in het water staan. Neerslag valt steeds vaker in grotere hoeveelheden en hoe de invloed daarvan is op de grondwaterstand, is een ander onderwerp dat met dit project in beeld gebracht kan worden. We mogen mee op een rondgang over het terrein om met eigen ogen te zien waaruit dit project is opgebouwd.

De peilbuizen zijn netjes weggewerktOp zestien verschillende plekken, verdeeld over het terrein, heeft het installatiebedrijf Wiertsema uit Tolbert peilbuizen geslagen. Netjes weggewerkt in een put met een deksel, zien we digitale sensoren en transmitters van KELLER die de peildata verzamelen en versturen. Alle transmitters - type ADT 1 -zijn geprogrammeerd om te communiceren met het eigen lokale LoRa-netwerk, dat de gegevens via de cloud naar het Kolibri-dashboard stuurt. De sensoren - type 26 X - zijn volledig temperatuurgecompenseerd en hebben een zeer hoge nauwkeurigheid.

Verdieping
Tijdens een workshop met onze opdrachtgever maakten we echt een verdiepingsslag in de mogelijkheden. Daar werd getoond wat er allemaal kan en hoe de communicatie en de cloud werken. En hoe grondwaterstanden door loggers handmatig werden uitgelezen. Het werken in de cloud werkt goed, je hebt vanaf afstand een compleet overzicht.

Een half jaar geleden gingen de peilbuizen en sensoren de grond in en kon er gestart worden met het meten. De resultaten tot nu toe zijn goed. Begin september was er lokaal een hele heftige stortbui. Zo erg dat het water in de stortbakken omhoog kwam en de hagel naast de wc-potten lag. Dat is dan direct terug te zien in het dashboard. Het dashboard is webbased en vanaf een huisadres is dus af te lezen wat in Den Helder gebeurt.

In iedere transmitter wordt een communicatie code geprogrammeerdAlles op een rij
Er komen nog drie verschillende pilots, met steeds een andere leverancier om een goed beeld te krijgen van alle voor- en nadelen en te zien welke oplossing onder welke omstandigheden het beste is. Tegelijkertijd wordt er in Wageningen onderzoek gedaan naar het onderhoud van drainage. Het is gebruikelijk om die systemen preventief door te spuiten. Maar hoe handig is dat, en hoe groot is de kans dat je daarmee de drainage juist beschadigt? Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een veelvoud aan locaties met drainages in beheer en wil een goede afweging kunnen maken wat per locatie de beste oplossing is.

Onder die locaties is ook een aantal vliegvelden. Daar heb je met andere factoren en belangen te maken. En moet je alles tegen elkaar afwegen om tot de juiste keuze te komen. Grondslag, grondwaterstand, soort en ligging van de drainage zijn een paar van die factoren.

20201102 0006Samenwerking
Binnen de samenwerking verzorgt Wiertsema de volledige installatie van de peilbuizen en de sensoren. KELLER levert die sensoren voorgeprogrammeerd aan en Wiertsema kan ze direct in de peilbuizen hangen. De programmering regelt het meetinterval, de communicatieparameters voor het LoRa-netwerk en wat de sensor moet meten - waterstand en -temperatuur, luchtdruk en -temperatuur. In het dashboard van de Kolibri-suite worden de waardes geconverteerd naar NAP en stijghoogte. Verder kunnen in dat dashboard verschillende functionaliteiten worden ingesteld. Het grote voordeel van een LoRa-netwerk is dat je met eigen gateways heel eenvoudig en zelfs op de meest afgelegen locaties een communicatienetwerk op kunt bouwen. In het geval van een dichtbebouwde omgeving, zoals hier op het marineterrein, blijken wat meer gateways nodig dan gemiddeld.

https://www.keller-holland.nl/water-oplossingen/telemetrie
https://www.keller-holland.nl/water-oplossingen/niveausensoren-nivosensoren

Nieuwsbriefarchief