KELLER Nieuwsbrief

Communicatie wordt steeds belangrijker. Zowel tussen producten als tussen mensen. Met onze nieuwsbrief ontvang je iedere twee maanden kort en krachtig KELLER nieuws.

Automatiseren - De basis begint hier

5 Martijn achter het dashboardAutomatiseren, op afstand uitlezen, analyseren of zelfs bedienen. Het krijgt ineens een enorme boost qua aandacht. En automatiseren, of autonomiseren, begint hier. Met sensoren. Waarnemingen van sensoren worden gecommuniceerd en bepalen handelingen. We hebben een paar mooie voorbeelden voor je. We beginnen op de grond.

Op de grond, dat wil zeggen, op het moment van handelen nog wel. Deze toepassing is voor het zogenaamde de-icen van vliegtuigen op onze grootste luchthaven. Rob Luttge van het bedrijf RMM zorgt voor de uitvoering van het gehele vloeistofproces rondom het de-icen. “Het is al langere tijd een wens om de niveaumeting in de grote tanks te automatiseren. Dat klonk simpeler dan het was. Omdat we de vloeistof met behulp van een tankoverdruk naar de Safeaero’s transporteren, bleek dit een lastig klusje. Samen met de KLM de-icingafdeling zijn we ee5 Close upn paar jaar geleden al eens op zoek geweest naar een oplossing. Nu we het echt wilden gaan uitvoeren, bleek het best lastig. Tot wij bij KELLER Nederland uit kwamen.”

Een verschildrukmeting bleek de oplossing. De enige aanpassing die aan de tanks nodig was om de verschildrukmeting te kunnen realiseren, was het aanbrengen van een pijpje aan de buitenzijde van de tank. Rob: “Dat was gelijk een flinke vertrager, want het aanvragen van de lasvergunning nam al zo’n zes weken in beslag. Nu zijn alle sensoren ingebouwd en gaan we in de komende dagen de tanks vullen met vloeistof.” Het signaal van de niveausensor moet via een LoRa-transmitter worden verzonden. Dit is een eenkanaalstransmitter dus was het nodig om met één sensor een verschildrukmeting te realiseren. De gebruikte sensor is de precisie verschildruksensor PD33X die bovendien een temperatuurcompensatie heeft, dus hij vervult alle wensen. Het verschil tussen de druk bovenin en de druk onderin de tank is de vloeistofhoogte. De sensor is T-vormig met twee ingangen en het uitgangssignaal is de verschildruk. Aan de sensor is een ADT1-modemlogger gekoppeld, die zorgt voor de verzending van het LoRa-signaal. Dat signaal is vervolgens in het dashboard uit te lezen.

Ook op het gebied van de arboveiligheid is nu een enorme winst geboekt. Want de methode van peilen was voorheen handmatig. Je moest de druk van de tank halen, op de tank klimmen, het luik openen en met het blote oog kijken hoeveel vloeistof er nog in zat. En dat dus in winterse omstandigheden. Dat hoeft nu allemaal niet meer.

Ademlucht
Onder water dus. In Spijkenisse is het bedrijf van Janwillem Stoof gevestigd. Hij gebruikt sensoren voor het slim monitoren van ademluchtunits. Stoof’s klant All Safety verhuurt dergelijke ademluchtunits voor bijvoorbeeld het inspecteren van afgesloten ruimtes. Een belangrijke voorziening waarvan de werking van levensbelang is. Janwillem Stoof: “De klanten van All Safety moeten altijd van hun apparatuur op aan kunnen. Ze willen daarom goed kunnen monitoren hoeveel druk er in een zogenaamde flessenwagen aanwezig is. Tot nu toe vraagt dat veel ter plaatste controleren, maar met de technieken van de sensoren van vandaag de dag hadden we de wens om dat slimmer te doen.

4 JanwillemBruikbare informatie
Met de digitale druksensor 23 SX wordt via het LoRa-netwerk iedere vijftien minuten een meting doorgegeven. Die sensor is in de flessenkar aangesloten op een T-stuk in het leidingwerk. Via de KELLER-cloud worden de data omgezet naar bruikbare informatie die direct inzichtelijk is. Heel overzichtelijk en actueel. Per sensor kunnen alarmmeldingen worden ingesteld die naar een vooraf gekozen contactpersoon worden gestuurd.

Janwillem: “Uit ervaring weten we bij welke druk welke actie nodig is. Daarom kunnen we verschillende meldingen inrichten. Bij de eerste melding kunnen we het bijvullen van de flessenwagen in laten plannen. Bij de tweede melding weten we dat er direct actie nodig is. Zo blijft de flessenwagen in alle situaties zijn belangrijke functie vervullen. Als de druk onder de 150 bar zakt, weten we dat er morgen bijgevuld moet worden.” Het voordeel? “We hebben zo veel minder transportbewegingen en we voorkomen ad-hoc interventies.”

Open netwerk
Deze oplossing werkt met een open netwerk en het LoRa-signaal is veilig en verstoort geen andere communicatie. Een gsm-signaal bijvoorbeeld, doet dat wel. Dankzij het hele lage zendvermogen heb je aan een penlite-batterij genoeg. In het dashboard wordt ook de batterijbewaking van de sensor weergegeven en zie je het signaalbereik. Wat een belangrijke rol speelde bij de keuze is dat de sensoren specifiek geschikt zijn voor zeer kritische doeleinden. “Dat ze volledig in rvs zijn uitgevoerd, maar ook dat een grote speler op het gebied van medische gassen deze smart-sensoren gebruikt is een belangrijk gegeven.”

20190417 0011Onder de grond
Grondwaterstanden meet je onder de grond. Ronald Essenstam werkt bij de Gemeente West Maas en Waal en gebruikt luchtdrukgecompenseerde sensoren die hij op afstand uit kan lezen. “De metingen werden vroeger handmatig gedaan met een peillint. Aan het uiteinde van dat lint zit een sensor die gaat piepen als hij in contact komt met water. Je laat dat lint zakken in de peilbuis en kunt zo aflezen wat de grondwaterstand was.” Vandaag de dag werkt hij het liefst met de luchtdrukgecompenseerde sensoren van Keller, voorzien van een datalogger. Dat luchtdrukgecompenseerde, is een groot voordeel van deze sensoren, evenals de lange levensduur van de batterij. “Ze hebben geen stroomvoorziening nodig en kunnen op iedere locatie worden ingezet.”

Met een LoRa-transmitter kun je maximaal iedere tien minuten een meting communiceren. Voor sommige situaties wil je de informatie sneller hebben en dan heb je dus een sensor met een modem nodig. De meerwaarde van LoRa zit hem in het feit dat die sensoren weinig energie verbruiken en daardoor lang, zelfs tien jaar of langer, op een kleine geïntegreerde batterij kunnen functioneren.

Waterhuishouding
In de waterhuishouding van een gebied staat alles met elkaar in verbinding. Is het grondwater zo hoog dat het overlast veroorzaakt, dan moet dat worden afgevoerd. Bij zware regenval moet het hemelwater worden afgevoerd. Het water dat tijdens een regenbui valt, stroomt naar de riolering, verdampt of zakt weg in de bodem. Het regenwater dat wegzakt in de bodem zal gedeeltelijk naar een sloot of drainage stromen. In het gebied waar Ronald over waakt, speelt de waterstand in de rivieren ook een belangrijke rol. De gemeente ligt in een kom, opgesloten tussen de Waal en de Maas. Hoog water in de rivieren, betekent kwelwater dat soms zelfs boven het maaiveld staat. “De rivierwaterstanden krijgen we van Rijkswaterstaat. Die zijn voor iedereen vrij beschikbaar en die gebruiken wij dus ook. Die waterstanden laten grote schommelingen zien die in ons gebied direct van invloed zijn op de grondwaterstanden. Alle informatie die wij hebben, delen wij weer met het waterschap.”

KolibriBij het Internet of Things moeten sensoren hun waarnemingen kunnen communiceren. Wat is ideaal? Draadloos, van data naar informatie en weergegeven in een dashboard met duiding. Die ideale situatie is vandaag de dag al gemeengoed. Op een enorme reeks aan toepassingen met evenzoveel voordelen. Voor monitoring, analyse, alarmering maar ook predictive maintenance. En hoe die data naar dat dashboard komen en hoe data informatie worden, dat bepaal je zelf. De makkelijkste optie is de cloud van de leverandier. KELLER heeft de Kolibri-cloudsuite ontwikkeld. Maar wil je een eigen API, zonder KELLER? Even goede vrienden.

En ja, de voordelen van data op afstand tot je beschikking hebben zijn écht groot, helemaal als dat near-realtime in een overzichtelijk dashboard gebeurt. Niet meer met een device langs een meetpunt om op locatie de gegevens uit te lezen, maar vanachter het eigen bureau, van alle meetpunten in één keer het overzicht.

Nieuwsbriefarchief