KELLER Nieuwsbrief

Communicatie wordt steeds belangrijker. Zowel tussen producten als tussen mensen. Met onze nieuwsbrief ontvang je iedere twee maanden kort en krachtig KELLER nieuws.

Custom Solutions

 

Productomschrijving

Overal waar druksensoren nodig zijn, is er normaal gesproken een oplossing te vinden in de standaard productcatalogus van KELLER. Er zijn echter vaak grote voordelen verbonden aan het optimaliseren van een product, specifiek voor integratie en gebruik in bestaande complete systemen. Dit omvat naast mechanische eigenschappen, zoals behuizingsdelen of stekkers, ook de interne werking van de sensor. We produceren een groot aantal afzonderlijke onderdelen in eigen huis en werken nauw samen met onze leveranciers, waardoor we met gemak een breed scala aan klantspecifieke aanpassingen kunnen realiseren.

Gedeelde expertise voor de perfecte sensoroplossingen
Onze klanten zijn specialisten in hun vak: zij kennen de eisen en bedrijfsomstandigheden het beste. Sinds 1974 maakt KELLER gebruik van piëzoresistieve sensortechnologie om tal van uitdagende projecten tot een goed einde te brengen. Bij al deze projecten was een onderlinge uitwisseling van kennis essentieel voor het succes ervan. Het delen van onze kennis is wat ons in staat stelt om de beste sensoroplossing te vinden.

Zelfs toepassingen die op het eerste gezicht triviaal lijken, kunnen bij nadere analyse zeer complex blijken. Door vanaf het begin rekening te houden met de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden van de sensor, kunnen we grote verbeteringen in effectiviteit en duurzaamheid waarborgen. En dit geldt ongeacht de toepassing - van niveausensoren in regenwatertanks tot ultraprecieze laboratoriuminstrumenten en zelfs rocket science.

Ongeacht de taak, het deskundige advies van onze verkoopingenieurs en ontwikkelaars is een essentieel onderdeel van de puzzel. Of een bestaand product kan worden gebruikt - eventueel met de juiste aanpassingen - of dat er een nieuwe ontwikkeling nodig is, hangt volledig af van het project van de klant. Samen kijken we naar de eisen om de eigenschappen te bepalen die nodig zijn voor een foutloze meting. Gewapend met jarenlange ervaring, nemen we alle factoren en hun onderlinge afhankelijkheden onder de loep.

 


Meetbereiken en prestaties

Allereerst definiëren we de basissensorspecificaties zoals algemeen meetbereik, nauwkeurigheid, kalibratie op specifieke meetpunten en drukeenheden, of schaalverdeling van het uitgangssignaal. Producten met een digitaal signaal hebben aanvullende factoren die ook moeten worden bepaald, zoals sample rate of signaalresolutie. De waarden die in deze fase zijn gedefinieerd, vormen het startpunt van het selecteren van componenten.


 

 

 

 

«Dankzij onze technologische expertise, jarenlange ervaring en beheersing van de vele processen die komen kijken bij het vervaardigen van druksensoren, gekoppeld aan een hoog niveau van verticale integratie kunnen we zelfs het onmogelijke mogelijk maken. »
Bernhard Vetterli, technisch directeur

 

 

Perfect afgestemd op de omgevingsomstandigheden
Een andere cruciale eis is het rekening houden met de omgevingsomstandigheden. Dit verlengt niet alleen de levensduur van de sensor, het is ook een essentiële voorwaarde voor correcte metingen. Als het druksysteem werkt met een grote overdruk of met dynamische belastingen, moet het sensorontwerp worden geoptimaliseerd voor deze specifieke eisen. Bij sommige toepassingen of naburige systeemonderdelen bestaat het risico van signaalvervorming of defecte componenten als gevolg van trillingen of schokken. Temperatuur heeft ook een grote invloed op alle materialen en hun weerstand. Complicaties kunnen niet alleen worden veroorzaakt door extreme temperatuurwaarden, maar ook door snelle temperatuurveranderingen. Een andere even belangrijke factor is de chemische resistentie. De materialen die voor behuizingen en afdichtingen worden gebruikt, moeten zorgvuldig worden gekozen, anders kunnen ze worden beschadigd door agressieve media. Ook externe factoren zoals benzinedampen, UV-straling, zout water of zelfs micro-organismen kunnen voor problemen zorgen. Het is daarom essentieel dat alle relevante factoren in overweging worden genomen. Vanzelfsprekend hebben zelfs fijn afgestemde ontwerpen nog steeds beperkingen en kunnen aanvullende beschermende maatregelen nodig zijn.

 

 

"Onze ervaring heeft ons geleerd dat materiaal en fysica nauwelijks grenzen kennen als het gaat om het creëren van nieuwe uitdagingen die we moeten oplossen."

Stefan Fehr, hoofd kwaliteitsborging

 

 

Mechanisch ontwerp
Bij het ontwerpen van een sensor moet met alle bovenstaande punten rekening worden gehouden. De prestaties van een apparaat worden sterk beïnvloed door het sensorontwerp, de keuze van de sensorchip en het koppelmedium tot de gebruikte materialen en productietechnieken. Daarnaast kunnen klanten bijzondere wensen hebben met betrekking tot vorm en afmeting, drukaansluitingen enzovoort. En natuurlijk moet aan alle specifieke eisen met betrekking tot het toepassingsgebied worden voldaan, evenals aan alle toepasselijke wettelijke voorschriften en normen.

 

 

 

 

 

 

 

«Klantspecifieke constructies zijn een belangrijke motor van innovatie en ons inspireren om nieuwe ideeën en benaderingen te ontwikkelen om oplossingen te vinden. Uiteindelijk zijn er altijd nieuwe bevindingen opgenomen in de verdere ontwikkeling en verbetering van ons bestaande assortiment. »

David Bollinger, hoofd werktuigbouwkunde

 

 

Elektronica en configuratie
De belangrijkste functie van de elektronica is om het meetsignaal voor te bereiden, eventueel op te slaan en via een geschikte interface uit te voeren. Klanten kunnen ook verzoeken om toepassingsspecifieke berekeningen in de firmware te integreren, of om speciale apparaat- en softwareconfiguraties. Nogmaals, er zijn andere eisen die afhankelijk zijn van de omgeving, zoals uitgebreide bliksembeveiliging, EMC of explosiebeveiliging. Intrinsiek veilige producten kunnen ook speciaal worden geconfigureerd om aan te sluiten op de parameters van het algehele systeem van de klant.

 

 

 

 

 

«We ontwikkelen elektronische modules met de beste nauwkeurigheid van onze sensorelementen en laten ruimte voor klantspecifieke algoritmen. »

Silvan Achtnich, Elektronica en softwareontwikkeling

 

Elektrische interfaces en verbindingen
Digitale interfaces kunnen worden geconfigureerd voor specifieke communicatieprotocollen of worden aangepast aan de behoeften van de klant. Ondertussen blijven analoge interfaces ook een cruciale rol spelen in sensortechnologie. KELLER heeft veel ervaring met het ontwikkelen van toepassingsspecifieke oplossingen op basis van deze beide principes, inclusief apparaten met lichtgolf- en frequentie-uitgangen. Voor elektrische aansluitingen kunnen de benodigde stekkers in het ontwerp worden geïntegreerd, terwijl kabeluitgangen door de klant kunnen worden gespecificeerd.

 

 

 

 

 

«Het succes van een project hangt af van de uitwisseling van informatie op de interfaces. We zijn in staat om een breed scala aan protocollen en elektrische interfaces aan te bieden, voor naadloze systeemintegratie en verliesvrije overdracht van drukwaarden. »

Daniel Hofer, hoofd productbeheer

 

Labelling
Naast klantlogo's is het ook mogelijk om functionele markeringen op het product aan te brengen, hetzij door middel van laser-inscriptie, hetzij door informatie op etiketten te printen. Dit kunnen onderdeelcodes, serienummers, datamatrixcodes of hulplijnen zijn. Klanten kunnen ook een kleurcoderingsschema specificeren voor de verbindingsdraden. Voor consumentenproducten zoals manometers kan een gepersonaliseerd ontwerp met het logo van de klant op het frontpaneel worden aangebracht.

 

 

 

 

"Onze temperingtechnologie garandeert laserinscripties met een hoge resolutie die bestand zijn tegen zuren, chemische en corrosieve componenten, allemaal zonder het metalen oppervlak te beschadigen."

Patricia Pedroso, Laserservice

Applicatie voorbeelden.

 

 

Roterende verstuivers voor efficient lak spuiten    KELLER in Space   Innovatief gascylindersysteem

 

 

 

 

 

 Motorproefstands    Klantspecifieke verschildruksensoren    Reduceren van drinkwaterverliezen